Peerse vriendschap in woord en beeld

Iedere maand plaatsen we een originele heemkundige activiteit ‘in de kijker’. Ook een activiteit van jouw vereniging kan in de kijker komen! We zijn op zoek naar activiteiten die origineel of vernieuwend zijn, of een voorbeeldfunctie kunnen hebben voor andere organisaties. Voldoet jouw activiteit aan die criteria? Stuur dan een verslag en een aantal foto’s naar consulenten@heemkunde-vlaanderen.be, en wie weet staat jouw activiteit volgende maand op onze website.

Deze maand zetten we de Heemkundige Kring Peer in de kijker. Op 18 september 2010 vierde de kring haar 25-jarig bestaan, met als hoogtepunt de voorstelling van het Vriendschapboek, een publicatie waaraan tientallen verenigingen en buurten uit Groot-Peer de voorbije maanden hadden meegewerkt. Dit Vriendschapboek vormde het verlengstuk van de geslaagde activiteiten tijdens Erfgoeddag 2009, en de afsluiter van het ‘Jaar van de Vriendschap’ in Peer.

De Erfgoeddag 2009 stond in heel Vlaanderen en Brussel in het teken van de vriendschap. Ook de Heemkundige Kring Peer belichtte toen de vriendschap in heden en verleden. In het erfgoedhuis De Scherpe Steen organiseerde de heemkring een geslaagde tentoonstelling onder het motto ‘Open deur voor vriendschap, vriendschap uit vriendschap’. Niet minder dan 28 panelen kregen een invulling rond dit thema. Daarbij kwamen ook voorbeelden van individuele vriendschap en van vriendschap en feesten in buurt, familie, dorp en gemeente aan bod.

Om de tentoonstelling te promoten, had de heemkring bovendien een heuse ‘stunt’ bedacht. Voorzitter Jaak Geuns vertelt: “Tijdens de Tweede Wereldoorlog moesten Russische krijgsgevangenen in de Limburgse steenkoolmijnen gaan werken en verbleven daarvoor in goed bewaakte kampen. Toch wisten sommigen onder hen te ontsnappen. Ze zochten dan een onderkomen bij de plaatselijke bevolking, maar toen dat te gevaarlijk werd, maakten ze goed gecamoufleerde schuilplaatsen in de bossen: de zogenaamde ‘zemljanka’s’. Met de hulp van enkele militairen uit Kleine-Brogel bouwden we in de week voor Erfgoeddag zo’n zemljanka na.”

“In aanwezigheid van de pers zou de burgemeester, samen met de mensen van de heemkring en enkele ‘toevallige’ voorbijgangers, in de schuilplaats een jonge Rus ‘ontdekken’. Deze las dan in het Russisch een brief voor waarin hij namens zijn Russische familie de Peerse bevolking dankte voor de gastvrijheid die de ontsnapte krijgsgevangenen in Peer mochten ervaren. Dit gebeuren kreeg de nodige persaandacht, wat uiteraard zeer goede reclame was voor onze tentoonstelling. Op de tentoonstelling was bovendien een paneel voorzien waarop de hulp aan Russische krijgsgevangenen als teken van vriendschap werd weergegeven.”

Deze succesvolle tentoonstelling leidde tot de ondertekening van een oorkonde, waarbij burgemeester Theo Kelchtermans het jaar 2009 uitriep tot het ‘jaar van de vriendschap’. Daarbij deed hij, na ruggespraak met de voorzitter van de heemkring, een warme oproep om als verlengstuk in 2010 een vriendenboek uit te geven. Jaak: “Na die oproep hebben we veel vergaderd en van gedachten gewisseld. Verschillende ideeën werden besproken, en er werd zelfs een heuse enquête opgesteld waarbij we naar de betekenis van het woord vriendschap polsten. Die enquête werd uitgedeeld aan verenigingen, kinderen, groepen…”

Het nieuwe vriendschapsboek is de neerslag van al deze voorbereidingen. Een boek vol kleurenfoto’s van personen die zich belangeloos hebben ingezet en verenigingen en buurten, met daden en activiteiten in het teken van de vriendschap. Het werd een echte bloemlezing van wat de Perenaars over vriendschap denken en hoe ze eraan werken. Naast individuele personen en verenigingen werden ook heel wat enquêtes ingevuld door de Peerse jeugd. In het boek werden dan ook heel wat mooie getuigenissen van kinderen opgenomen over wat vriendschap voor hen betekent.

Na een relaas van de Erfgoeddag, focust het boek eerst op enkele toonbeelden van vriendschap en naastenliefde in het Peerse verleden en de huidige vriendschapsbanden van de stad Peer. Hierbij is er onder meer aandacht voor de zustersteden van Peer en de banden met de 10de Wing. Ook is er aandacht voor de Mariale devotie in Peer. Vervolgens zetten de vele buurtschappen van Peer zichzelf in de kijker. Onder het motto ‘Mijn buren zijn mijn vrienden’ bewijzen ze dat vriendschap en buurtschap hand in hand gaan. Dat vriendschap ook verbondenheid geeft, wordt dan weer aangetoond door de bijdragen van de veschillende Peerse verenigingen. Ten slotte wordt nog gefocust op de specifieke rol die vriendschap speelt voor cultuur.

“Hoewel iedereen wel weet wat vriendschap is, kan niemand het eigenlijk precies definiëren. Wie het vriendschapsboek leest, weet echter perfect wat ‘Peerse Vriendschap’ inhoudt,” besluit Jaak.

Fotogalerij

[nggallery id=15]

Met dank aan Jaak Geuns voor het verslag en de foto’s.
Website: www.heemkundepeer.be

Als je het Peerse Vriendschapboek wil ontvangen, schrijf je 25 euro (+ eventueel 5 euro verzendingskosten) over op rekening 979-0658202-62 of 745-2161314-29 van de Heemkundige Kring Peer, met vermelding van je naam en je adres. In het Erfgoedhuis ‘De Scherpe Steen’ in Peer kan je op dinsdagnamiddag tussen 14 en 16 uur je exemplaar komen afhalen. Geïnteresseerden uit het buitenland nemen best eerst contact op met Jaak Geuns.

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Activiteit in de kijker.