Parlement keurt onroerenderfgoeddecreet goed

Op 3 juli keurde het Vlaams Parlement het nieuwe decreet voor onroerend erfgoed goed. Het biedt een nieuw kader voor inventarisatie, bescherming, beheer, financiering en handhaving van monumenten, landschappen en archeologie.

Vooral op het vlak van archeologie zijn er enkele opvallende maatregelen. Zo komt er onder meer een archeologiepremie voor particulieren die bij het bouwen gedwongen opgravingen moeten laten uitvoeren.

Ook belangrijk op lokaal vlak is dat steden en gemeenten meer inspraak en verantwoordelijkheid krijgen. Gemeenten kunnen werkend worden als ‘onroerenderfgoedgemeente’. Zo’n gemeente kan bijvoorbeeld zelf toelating geven voor werken aan beschermd onroerend erfgoed.

Dit decreet vervangt de wet op het behoud van monumenten en landschappen uit 1931, het monumentendecreet uit 1976, het archeologiedecreet uit 1993 en het landschapsdecreet uit 1996. De regering moet het decreet nog bekrachtigen en het uitvoeringsbesluit goedkeuren. Het volledige decreet kan je nalezen op de website van het Vlaams Parlement.

Meer informatie over de nieuwigheden in het decreet vind je op de website van Herita.

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Beleid.