Over tradities en overgangsrituelen

Op vrijdag 26 november 2010 organiseert Volkskunde Vlaanderen, samen met het departement Sociaal-Agogisch Werk van de Hogeschool Gent, de studiedag ‘Over tradities en overgangsrituelen’. De studiedag werpt een licht op de drempelmomenten in een leven en de gewoonten en gebruiken die ermee verbonden zijn. Geboren worden, volwassen worden, iemand trouw beloven en sterven zijn ingrijpende scharniermomenten die we op een bijzondere manier beleven. Om de overgang van de ene levensfase naar de andere te markeren doen we een beroep op rituelen en tradities. Die gewoonten en gebruiken worden sterk bepaald door de cultuur en de levensbeschouwing waartoe we behoren. Of ook weer niet, want wat op het eerste zicht helemaal verschillend lijkt, blijkt bij nader onderzoek soms net dezelfde functie en betekenis te hebben. De studiedag wil daarom nagaan hoe anders het andere dan eigenlijk is.

In het voormiddaggedeelte maken experts duidelijk wat tradities en overgangsrituelen precies zijn en welke rol zij in een hedendaagse samenleving hebben. In de namiddag staat de hedendaagse praktijk centraal. Vanuit verschillende levensbeschouwingen wordt toelichting gegeven bij de gebruiken en gewoonten die vandaag de dag aan drempelmomenten verbonden zijn.

De studiedag vindt plaats aan de Hogeschool Gent – Campus Schoonmeersen. Het volledige programma en alle praktische informatie vind je op www.volkskunde-vlaanderen.be.

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Studiedagen.