Over het belang en de mogelijkheden van lokaal erfgoed. Verslag van de studienamiddag Heemkunde Actueel 2015

Dat heemkunde belangrijk is, daar zijn we bij Heemkunde Vlaanderen natuurlijk allang van overtuigd. Maar het lokale erfgoed ligt wel meer mensen nauw aan het hart. Zo toonde het PRISMAonderzoek eerder aan dat mensen vooral interesse hebben in de geschiedenis van de eigen familie, buurt of straat en het eigen dorp. De interesse in lokaal erfgoed lijkt in deze geglobaliseerde wereld enkel toe te nemen. Dat biedt kansen voor lokale erfgoedverenigingen. Ook lokale overheden beseffen dat erfgoedverenigingen van onschatbare waarde zijn voor de gemeenten. Ze brengen immers niet alleen het verleden van een lokale gemeenschap in kaart, maar ontsluiten het ook op laagdrempelige manieren. Bovendien kan lokaal erfgoed ook verbindend werken, over de grenzen van de erfgoedwereld heen. Hoewel veel heemkundige kringen de rol van verbinder (of anders gezegd: lokale makelaar) al opnemen, zijn er zeker nog mogelijkheden om hen in die rol te versterken.

Lees het artikel (pdf)

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Bladwijzer - Beheer en organisatie.