Opstart traject van lokale musea en hun participatieve werking

Eind maart start een collegagroep van ‘kleine’ musea op om samen te reflecteren over hun participatieve visie en werking. In een traject van vijf bijeenkomsten gespreid over 2017 bekijken de deelnemende musea hun rol en mogelijkheden binnen het lokale netwerk en gaan ze samen op verkenning hoe hun participatieve werking structureel kan worden verankerd in de organisatie.

In de collegagroep kunnen de musea hun praktijken beschrijven, ideeën delen én elkaar heel wat feedback geven en een kritische bondgenoot zijn voor elkaar. In dit traject wordt gefocust op de specifieke eigenheid en realiteit van de werking van kleinere musea. Zij hebben hoe dan ook de doelstelling gemeen met grotere organisaties om verbindingen aan te gaan met de lokale gemeenschappen. Maar het arsenaal waarover kleine musea hiertoe beschikken is anders.

Na afloop worden de verschillende cases gebundeld in een dossier om op die manier tot bruikbare kennisdeling komen.

Deze collegagroep is een organisatie van FARO, ICOM Vlaanderen, Heemkunde Vlaanderen, Musea en Erfgoed Mechelen, Musea Lier en erfgoedcel Kempens Karakter.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Daphné Maes via daphne.maes@heemkunde-vlaanderen.be

 

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Ondersteuning, Projecten.