Oproep: nieuwe leden voor de Algemene Vergadering

Binnenkort wordt de Algemene Vergadering van Heemkunde Vlaanderen vernieuwd en uitgebreid. Heemkunde Vlaanderen wil haar algemene vergadering graag uitbreiden met een aantal leden uit de basis om zo haar werking nog meer te kunnen afstemmen op dit zeer belangrijke deel van haar doelgroep, met name de lokale heemkringen, lokale musea, archief- en documentatiecentra. Heemkunde Vlaanderen is er immers van overtuigd dat een grotere vertegenwoordiging vanuit de basis in haar algemene vergadering een versterking kan betekenen voor het uittekenen van het beleid en de werking van de vereniging. Daarom doet Heemkunde Vlaanderen nu een oproep naar geïnteresseerde, actieve kandidaten voor haar Algemene Vergadering.

Profiel:

  • Actief bezig zijn met/in heemkunde en/of lokaal erfgoed in verenigingsverband of op individuele basis
  • Zicht hebben op de noden en verwachtingen van de lokale erfgoedvrijwilligers

Verwachte taken:

  • Bereid zijn om actief en op vrijwillige basis te participeren aan de vergaderingen van de Algemene Vergadering (2 à 3 keer per jaar te Mechelen)
  • Collegiaal besturen van de vzw binnen de krijtlijnen van het beleidsplan, de jaarplannen en de vooropgestelde begroting
  • Waken over de kwalitatieve invulling van de (inhoudelijke en ondersteunende) werking van Heemkunde Vlaanderen

De Algemene Vergadering zal uit ca. 30-35 personen bestaan. In de algemene vergadering zetelen ook een aantal bestuursleden uit de provinciale koepels en enkele externe specialisten. Op deze manier hoopt Heemkunde Vlaanderen een mooie vertegenwoordiging van het ganse veld te kunnen bereiken.

Ben je bereid om gedurende de komende jaren de werking en het beleid van Heemkunde Vlaanderen mee uit te stippelen en op te volgen, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met Fons Dierickx, voorzitter Heemkunde Vlaanderen, via dierickx.alfons@telenet.be.

Graag reactie vóór 30 november 2010.

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Werking.