Oproep: aristocratische residenties

Momenteel bereidt de Commissie voor Geschiedenis en Volkskunde van de provincie Antwerpen een colloquium over aristocratische residenties voor. Als voorbereiding op dit colloquium organiseerde professor Paul Janssens in Antwerpen een bevraging bij al wie met dit erfgoed begaan is. Na contacten met heemkundigen uit andere provincies is nu besloten deze enquête, met de steun van Heemkunde Vlaanderen, tot alle Vlaamse provincies uit te breiden. Indien de reacties bemoedigend zijn, wordt de publicatie van een omvattend repertorium van alle aristocratische residenties in Vlaanderen overwogen.

Niet alleen buitenplaatsen, maar ook stedelijke herenhuizen komen hierbij aan bod. De residentie omvat zowel de woning als het omliggende domein (tuin, park, bijgebouwen). Hierbij gaat de aandacht vooral naar de veranderingen die deze aristocratische residenties doorheen de eeuwen hebben gekend. Dit geldt in het bijzonder vanaf het ogenblik waarop een residentie niet langer in familiale handen is. Voor de Eerste Wereldoorlog werden bijna 3000 Belgische kastelen door particulieren bewoond. Vandaag worden er in de High Life nog nauwelijks enkele honderden vermeld. In de steden kenden de aristocratische herenhuizen een gelijkaardige ontwikkeling. Dit aspect kreeg tot nog toe te weinig aandacht, net als de historische evolutie van tuinen en parken.

Op dit formulier (.doc) kun je enkele vragen beantwoorden voor de kastelen of kasteeltjes en voor de aristocratische herenhuizen in je streek. Gelieve voor iedere residentie een afzonderlijk formulier te gebruiken. Graag ontvangen wij je antwoorden voor eind februari 2011. De bevraging is gericht aan alle erfgoedactoren die onderzoek verrichten naar aristocratische residenties, aan de bewoners zelf of aan de personen en instellingen die deze historische monumenten nu onder hun hoede hebben. Voor eventuele vragen kan je terecht bij professor Paul Janssens.

Download het vragenformulier over aristocratische residenties (.doc)

Het repertorium waarvan de publicatie overwogen wordt, zal een bondige notitie over elke aristocratische residentie bevatten. In de inleiding zullen de grote lijnen besproken worden die uit de enquête naar voren komen. De namen van alle respondenten worden in deze publicatie opgenomen. Ook zullen alle literatuurverwijzingen die je bezorgt over de aristocratische residenties in je regio in het bibliografisch overzicht vermeld worden.

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Oproepen.