Opleiding ‘Erfgoed en (basis)onderwijs’

Tussen februari en mei 2011 organiseert de lerarenopleiding van KATHO Tielt een kortlopende opleiding in ‘erfgoed en (basis)onderwijs’. Snelle beslissers kunnen nog tot 31 januari inschrijven voor deze unieke opleiding. De contactsessies vinden telkens plaats op woensdag (4 x 2 dagen).

Verschillende rapporten over erfgoed en onderwijs adviseren scholen en lokale erfgoedinstellingen om meer samen te werken aan kwaliteitsvolle kunst- en cultuureducatie. Het Expertisecentrum Erfgoededucatie biedt daarom in primeur een opleiding aan die wegwijs maakt in de wereld van het hedendaagse onderwijs, die methodes aanreikt om aan erfgoededucatie te doen en die leerkrachten en erfgoedwerkers inspireert om op een eigentijdse manier met het lokale erfgoed aan de slag te gaan.

De opleiding is bedoeld voor directies, leerkrachten basisonderwijs en eerste graad secundair onderwijs, onderwijscoördinatoren en educatieve medewerkers van cultuur- en erfgoedinstellingen die handvaten zoeken om met erfgoededucatie te starten of die al projecten rond erfgoededucatie opzetten en hun visie willen verruimen. Tijdens deze opleiding word je ingeleid in verschillende methodieken om met kinderen en jongeren erfgoed actief te exploreren. Daarbij wordt gezorgd voor een brede waaier aan erfgoedthema’s.

De opleiding bestaat uit vier modules. KATHO houdt graag rekening met je persoonlijke achtergrond, en daarom kan je zelf een pakket samenstellen. Doorheen de vier modules werk je aan een eigen project naar keuze, waarvoor inspiratie wordt aangereikt via talrijke goede voorbeelden uit de praktijk. Ook wordt veel belang gehecht aan de uitwisseling van ervaringen en ideeën, en de aangereikte methodes worden getoetst aan de dagelijkse praktijk van de deelnemers.

Op katho.be vind je de folder, het inschrijvingsformulier en het programma van de opleiding.

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Vorming.