Open data is eerste speerpunt van visienota Vlaams cultuurbeleid in digitale tijdperk

Eind vorig jaar keurde de Vlaamse regering de visienota ‘Een Vlaams cultuurbeleid in het digitale tijdperk‘ goed. Met de visienota biedt de Vlaamse overheid, vanuit een langetermijnperspectief, een leidraad aan de overheid en de cultuursector voor een cruciale heroriëntering van de cultuursector in functie van hoe artistieke creatie en het bewaren, verspreiden en voor een breed publiek beschikbaar maken van culturele content kan worden gestimuleerd in een omgeving die digitaliseert onder invloed van nieuwe technologieën. De Vlaamse minister van Cultuur zal de elementen van deze nota vertalen naar een concreet actieplan.

Speerpunten

Vertrekkende van zeven basisprincipes, staan in de visienota zeven speerpunten centraal.

  1. Open en toegankelijke digitale culturele content
  2. Digitale innovatie
  3. Expertiseontwikkeling en -deling
  4. Radicaal digitale organisaties
  5. Een digitale netwerkinfrastructuur voor Vlaanderen
  6. Digitale contentcreatie
  7. Beleidsinstrumenten voor een digitale toekomst

Het eerste streefdoel maakt meteen duidelijk dat digitale culturele content in principe open is. Open staat daarbij voor ‘vrij te gebruiken data’ (conform een kader van juridische afspraken).

Door digitale culturele content als open content ter beschikking te stellen, wordt een zo breed mogelijke cultuurspreiding voor de lokale en internationale gemeenschap gerealiseerd, wat een essentiële opdracht is van de cultuursector.

Open content kan verdienmodellen in de weg staan: wat gratis is, kan niet meer verkocht worden. Het is met de visienota echter niet de bedoeling om alle verdienmodellen onderuit te halen: waar een verdienmodel een efficiënte manier is om content bij een grote groep gebruikers te brengen, moet dit mogelijk blijven.

Nieuwe digitale cultuur op Heemkunde Actueel

Heemkunde Vlaanderen volgt deze ontwikkelingen van nabij op, want ook voor heemkundigen bieden open data vele mogelijkheden. Op zaterdag 24 november 2018 wordt op Heemkunde Actueel ingezoomd op deze nieuwe digitale cultuur, alsook op de juridische aspecten die hiermee verbonden zijn: auteursrechten, licenties etc.

Bron: departement CJM

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Beleid.