Op grote voet. Reuzencultuur in de beide Limburgen

Op vrijdag 20 april vindt in het Limburgs Museum in Venlo een themadag plaats over een typisch cultuurverschijnsel in onze gewesten. Reuzen zijn eeuwenoud en toch springlevend. Optochten van reuzen kunnen nog steeds genieten van een grote belangstelling. Reuzen dagen ook op bij belangrijke gebeurtenissen, en hoogwaardigheidsbekleders zijn vaak peter of meter van de plaatselijke reus. Dit onderstreept hun belang voor de lokale gemeenschap.

Waar de reuzen vandaan komen, is een interessant thema, maar aandacht mag ook uitgaan naar wie de reuzencultuur in leven houdt en welke gebruiken er zijn. Dat de reuzencultuur leeft, blijkt duidelijk uit een aantal initiatieven. Zo documenteert Volkskunde Vlaanderen de reuzencultuur in het project ‘Rond de Rokken van de Reus’. Zowel in Nederland als in Vlaanderen is er een reuzenfederatie en in Belgisch-Limburg bereidt het Elf-julicomité Limburg een reuzenoptocht en een een publicatie over reuzen in de beide Limburgen voor. En wist je dat Nederlands-Limburg zowel de oudste als de grootste reus in Nederland heeft?

Dit alles is aan de orde tijdens de themadag die georganiseerd wordt door het Interlimburgs Volkskundig Samenwerkingsverband (IVOS) met zetel in het Limburgs Museum Venlo, in samenwerking met de Provincie Belgisch- en Nederlands-Limburg en Volkskunde Vlaanderen.

Het volledige programma en alle praktische informatie vind je in deze aankondiging (pdf).

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Studiedagen.