Op de achterzijde. Het beeld van de adel in negentiende-eeuwse bidprentjes

In Vlaanderen bestaan er heel wat verzamelingen van bidprentjes. Aan die collecties wordt in erfgoedorganisaties veel belang gehecht. En terecht, want hoewel bidprentjes vaak erg op elkaar lijken, vormen ze toch een unieke bron om de persoonlijkheid van de afgestorvene en van zijn of haar sociaal milieu te vatten. In deze bijdrage focussen we op de adel. Maar veel elementen zijn ook bruikbaar voor andere bevolkingsgroepen.

Lees het artikel (pdf)

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Bladwijzer - Onderzoek.