Op bezoek bij… : het Centrum Agrarische Geschiedenis

Binnen de cultureel-erfgoedsector zijn veel spelers actief. Naast de vele vrijwilligersverenigingen worden een aantal organisaties door de Vlaamse overheid erkend en gesubsidieerd. In het vorige nummer van Bladwijzer werd de werking al voorgesteld van de cultureel-erfgoedcellen, die actief zijn in een stad of een regio. Maar ook een aantal organisaties met een werking op Vlaams niveau kunnen rekenen op financiële ondersteuning van de overheid. Deze organisaties richten zich tot een specifieke doelgroep, zoals Heemkunde Vlaanderen, of werken rond een bepaald thema. De meeste van deze organisaties zijn ‘expertisecentra’. Zij zorgen voor de opbouw en verspreiding van expertise rond specifieke thema’s. In dit nummer van Bladwijzer starten we met een nieuwe reeks, waarin deze verschillende expertisecentra zullen worden voorgesteld. Voor het eerste deel trokken we naar het Leuvense Atrechtcollege, waar het Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG) is gevestigd. Professor Yves Segers, sinds een zevental jaar coördinator van het CAG, lichtte ons graag de werking van zijn organisatie toe. Naast het CAG coördineert hij ook het Interfacultair Centrum voor Agrarische Geschiedenis, een onderzoekscentrum binnen de KU Leuven.

Lees het artikel (pdf)

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Bladwijzer - Beheer en organisatie.