Oorlogsherdenking herdacht

Recent publiceerde het Vlaams Vredesinstituut de nota ‘Oorlogsherdenking Herdacht’, een verkennende studie van hedendaagse herdenkingspraktijken en de problemen waarmee deze geconfronteerd worden.

In 2014 zal het honderd jaar geleden zijn dat de Eerste Wereldoorlog begon. Intussen zijn diverse overheden en organisaties in Vlaanderen bezig met de voorbereidingen voor de herdenking van de Groote Oorlog. Herdenkingen van het oorlogsverleden hebben in alle samenlevingen die bij de wereldoorlogen betrokken waren een vaste plaats gekregen. Een analyse van traditionele herdenkingspraktijken en van de literatuur over herdenking en herinnering geeft volgens het Vredesintituut echter aan dat er nood is aan een reflectie over de hedendaagse betekenis en relevantie van oorlogsherdenkingen.

In de nota ‘Oorlogsherdenking herdacht’ worden recente ervaringen met herdenkingen in Frankrijk en Vlaanderen onder de loep genomen, meer bepaald de 65-jarige herdenking van de landingen in Normandië in 1944, de 90-jarige herdenking van de slag aan de Somme in 1916, en de 90-jarige herdenkingen van de slag om Passchendaele in 1917 en het einde van de oorlog in Vlaanderen. Aandachtspunten waarop de nota in het bijzonder focust zijn de verschillende boodschappen die op herdenkingen worden uitgedragen – en de mogelijke spanningen tussen deze boodschappen, de vraag tot welk publiek herdenkingen zich moeten richten om hun eigentijdse relevantie te behouden, en de uitdagingen die het herdenkings- en herinneringstoerisme stellen.

De nota, die je hieronder integraal kunt downloaden, is zeker interessant voor heemkringen die activiteiten plannen in het kader van ‘100 jaar Groote Oorlog’. Aangezien het Vredesinstituut dit thema nog verder zal uitdiepen, zijn ervaringen en ideeën van heemkundigen van harte welkom.

Download de nota ‘Oorlogsherdenking herdacht’ (pdf – 2,5 mb)

www.vlaamsvredesinstituut.eu

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Publicaties.