Oproep oorlogserfgoed

Maak je een wandelgids langsheen het oorlogserfgoed in je gemeente? Bestudeer je een bunkerlinie of loopgraven? Je hebt een overzichtslijst van de oorlogsgedenktekens in je streek? Alle vredesbomen van het Meetjesland werden door jou gefotografeerd? Dan heeft het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE) je nodig! Zij willen immers een overzicht maken van alle projecten rond oorlogserfgoed.

In 2014 is het 100 jaar gelden dat de Eerste Wereldoorlog begon. Dat de herinnering aan “de Groote Oorlog” nog volop leeft, is te merken aan de verschillende projecten die op poten worden gezet. Om zicht te krijgen op die veelheid aan initiatieven, maakt het VIOE een overzicht van het onroerende Eerste Wereldoorlogerfgoed dat onderzocht en geïnventariseerd is (of zal worden). Zowel archeologische, bouwkundige, als landschappelijke aspecten komen daarbij aan bod.

Op basis van het overzicht zullen twee aspecten worden gerealiseerd:

1. Er komt een evaluatie van de stand van zaken van het onderzoek naar het Wereldoorlogerfgoed in Vlaanderen. Daarin moet duidelijk worden wie met welk onderzoek bezig is of was. Die tekst zal voor iedereen raadpleegbaar zijn op de website van de Onderzoeksbalans Onroerend Erfgoed.
2. Er wordt geëvalueerd voor welke locaties en voor welke types erfgoed verdere inventarisatie noodzakelijk is. Vele projecten richten zich op de Westhoek waar de oorlog tot vandaag nog het meest zichtbaar is. Maar ook in de rest van Vlaanderen zijn er nog veel sporen van “de Groote Oorlog”. Het VIOE wil dan ook op de hoogte blijven van ál het oorlogsonderzoek in Vlaanderen.

Lees meer op vioe.be

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Varia.