Ook op zoek naar witte raven?

Vlaanderen telt heel wat vrijwilligers! 1.200.000 Vlamingen doen op regelmatige basis aan vrijwilligerswerk. De gemiddelde vrijwilliger in Vlaanderen engageert zich 5,2 uur per week. Elke week opnieuw wordt er in het Vlaamse gebied 6.240.000 uur aan vrijwilligerswerk gedaan.

Dit is niet alleen lovenswaardig, het is ook beduidend veel! Het aantal vrijwilligersuren is met andere woorden enorm groot. De inzet van deze vrijwilligers is dus noch verminderd, noch minderwaardig geworden. Hun inzet is wel veranderd. Hun toewijding is “belangvol” geworden.

Toch krijgen vrijwilligers betrekkelijk weinig aandacht. Na jarenlange ervaring in het gebied van de vrijwilligers, merk ik dat voor velen het werken met deze mensen niet tot de kernopdracht of ‘core business’ hoort. Vaak maakt het zelfs niet eens deel uit van de doelstellingen.

Van november 2010 tot april 2011 konden lokale erfgoedorganisaties in alle provincies de cursusavond ‘Ook op zoek naar witte raven? Vrijwilligers rekruteren voor lokale erfgoedverenigingen’ volgen. Deze avonden, die ingericht werden door Heemkunde Vlaanderen en het Forum voor Erfgoedverenigingen, bestonden uit een interactieve voordracht van Koen Vermeulen van het Steunpunt voor Vrijwilligerswerk en rondetafelgesprekken waar lokale erfgoedverenigingen met een goed rekruterings- en medewerkersbeleid hun expertise deelden en in gesprek gingen met de andere deelnemers om ervaringen uit te wisselen en samen oplossingen te bedenken. De vragen die centraal stonden tijdens de avondcursussen waren: Hoe kan ik nieuwe vrijwilligers rekruteren voor mijn erfgoedvereniging? Hoe kan mijn bestuur verjongen? Waar moet ik hierbij op letten? Hoe moet ik een goed medewerkersbeleid voeren zodat de nieuwe vrijwilligers ook blijven komen? Voor de erfgoedverenigingen die niet konden deelnemen, maar nog steeds op zoek zijn naar nieuwe witte raven om hun vrijwilligersploeg uit te breiden, bundelen we de resultaten van de rondetafelgesprekken en de essentie van de voordracht in onderliggende tekst. De theorie, aangereikt door Koen Vermeulen, wordt via tips en voorbeelden uit de praktijk aangevuld. | 2 | beheer & organisatie – 01 2011 Vanuit een diep respect voor het vrijwillig en “belangvol” engagement dat mensen elke dag aangaan, zet ik mij gedreven in om samen met tal van organisaties na te denken hoe ze deze doelgroep naar zich toe kunnen trekken en hoe ze deze tot hun recht kunnen laten komen. 2011 is uitgeroepen tot internationaal jaar van de vrijwilliger. Het uitgelezen moment om bewust stil te staan bij de eigen vrijwilligers…

In dit artikel willen we aantonen dat het werken met vrijwilligers een centrale plaats verdient in de organisatie waartoe we behoren. Samen met de lezer willen we nadenken hoe we onze werking kunnen afstemmen op de noden van de hedendaagse vrijwilliger. Allereerst gaan we na waarom het zo belangrijk is om bewust aandacht te hebben voor onze vrijwilligers. Vervolgens gaan we dieper in op de kenmerken van de vrijwilliger anno 2011. Daarna bekijken we een model dat ons doet stil staan bij de aard van de eigen organisatie op vlak van vrijwilligers. Ten slotte – en minstens even belangrijk – bekijken we even de bestuurders.

Lees het artikel (pdf)

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Bladwijzer - Beheer en organisatie.