Onze Vergeten Helden

Een project over heemkunde en funerair erfgoed in je gemeente

In het kader van de herdenking rond 100 jaar einde van de Eerste Wereldoorlog lanceert het War Heritage Institute (WHI) ‘Onze Vergeten Helden’, een project rond gesneuvelde Belgische militairen die werden teruggebracht naar hun woonplaats. Ze werden als het ware postuum gerepatrieerd. We willen de gesneuvelde militairen die op de gemeentelijke begraafplaatsen terechtkwamen uit de anonimiteit halen door hen te identificeren, te markeren en te herinneren.

Al vele jaren zien we dat er bij lokale erfgoedverenigingen heel wat aandacht is om het verhaal achter de namen op de oorlogsmonumenten in de kijker te plaatsen. Men zoekt om van de namenlijst terug naar verhalen van mensen van vlees en bloed te komen. Op die manier kan men zich weer iets voorstellen van wat het betekend moet hebben. Vaak dankzij vrijwilligerswerk wordt het via foto’s mogelijk om opnieuw een gezicht te kleven op een naam. Via biografisch onderzoek krijgen we zicht op hoe de lokale gemeenschap het beleefd heeft. Soms stoot men in artikels op het verhaal van de familieleden die ermee moesten omgaan. In heel wat gemeenten is naast het oorlogsmonument vaak minder aandacht voor andere sporen van de overleden persoon, bijvoorbeeld een grafzerk van een gerepatrieerde gesneuvelde. Met dit project wil men net op dit aspect inzetten. Voor heemkundige kringen biedt het een kans om langs deze weg het lokale erfgoed beter bekend te maken.

Lees het artikel (pdf)

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Bladwijzer - Ontsluiting.