Onze taal: ons erfgoed

Op zaterdag 27 november 2010 organiseert Heemkunde Gouw Antwerpen het colloquium ‘Onze taal: ons erfgoed’. Tijdens dit colloquium, dat plaatsvindt in het Provinciehuis in Antwerpen, zullen de deelnemers zich samen met een panel van academici en heemkundigen buigen over taal en streektaal als immaterieel erfgoed. Ons taalkundig patrimonium staat immers voor een aantal uitdagingen. Wat met dialecten, regiolecten, tussentaal, standaard-Nederlands…? Hoe kan enerzijds de taalvariëteit en anderzijds een positieve omgang met globalisering gewaarborgd worden?

Het panel van academici zal bestaan uit professoren Pol Cuvelier, Frans Daems, Alex Vanneste, Annick Schramme (allen Universiteit Antwerpen), Rob Belemans (FARO), Luc Devoldere (Ons Erfdeel) en Ruud Hendrickx (taaladviseur VRT). Het panel van heemkundigen zal bestaan uit Martin Braem, Paul Catteeuw, Alfons Vekemans, Fons Raeijmaekers, Michel Oosterbosch, Peter Verstappen, Jan Denissen, Rik Van Den Broeck en Harry Vermeir. Moderator is prof. A.J.A. Bijsterveld (Universiteit Tilburg). Gedeputeerde voor cultuur Ludo Helsen leidt de namiddag in.

Programma

14u00: Ontvangst met koffie
14u30: Aanvang
16u00: Onderbreking met verfrissing
16u30: Besluiten
17u00: Einde met aansluitend receptie

Deelnemers melden zich liefst voor 21 november aan via info@hkgouwantwerpen.be of per post (Karel van den Bossche, Larendries 51, 2880 Sint-Amands).

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Studiedagen.