Ontmoetingsdag over erfgoed en onderzoek van de Eerste Wereldoorlog

Op 9 december 2015 vindt in Brussel een ontmoetingsdag rond de Eerste Wereldoorlog plaats, met als doel onderzoekers en erfgoedwerkers dichter bij elkaar te brengen en de vaak bediscussieerde kloof tussen academisch onderzoek en de erfgoedsector te overbruggen.

De eerste grote herdenkingsgolf van 100 jaar Eerste Wereldoorlog ligt al achter ons. De vraag kan nu gesteld worden wat de komende twee jaar nog gedaan kan worden rond de Eerste Wereldoorlog en welke nieuwe thema’s nog aangehaald kunnen worden.

Op de studiedag krijgt u de stand van het nieuwste onderzoek naar de Eerste Wereldoorlog in België, een overzicht van mogelijke Europese subsidies en workshops. Deze studiedag wordt georganiseerd door FARO, CegeSoma en het projectsecretariaat 100 jaar Groote Oorlog.

Inschrijven voor deze studiedag kan via de website van FARO, waar ook het programma terug te vinden is. Klik hier voor meer informatie over de workshops.

Programma

10.00 uur: Verwelkoming door Pierre Ruyffelaere (projectsecretariaat 100 jaar Groote Oorlog)

10.15 uur: Inleiding, voorgeschiedenis en probleemstelling door Gregory Vercauteren (FARO)

10.30 uur: Jan Naert (UGent) geeft de context van het lopend doctoraatsonderzoek rond de Eerste Wereldoorlog in België. Waarna enkele doctoraatsstudenten een korte voorstelling van hun lopend onderzoek geven.

11.00 uur: Pauze

11.30 uur: Vervolg van de voorstelling van het lopend onderzoek door doctoraatsstudenten.

11.50 uur: Toelichting van de financieringsmogelijkheden Europa voor de Burger door Delphine Dumon (CJSM) en Horizon 2020 door Man Hei To (CJSM)

12.30 uur: Lunch

13.30 uur: Workshops rond zes thema’s

a) Stad en platteland
b) Heroïsme en profiteurs
c) Soldaten en burgers
d) Identiteit en nationalisme
e) België en de wereld
f) Wapenstilstand en naoorlogse periode

15.00 uur: Pauze

15.30 uur: Panelgesprek gemodereerd door Rik Van Cauwelaert met Antoon Vrints (UGent) en Piet Chielens (In Flanders Fields Museum)

16.15 uur: Uitleiding en toekomstperspectief door Nico Wouters (CegeSoma)

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Studiedagen.