Ontdek de initiatieven van het Europees erfgoedjaar

In 2018 viert Europa het Jaar van het Cultureel Erfgoed. Daarmee wil de Europese Unie culturele diversiteit promoten. De bedoeling is om mensen bewuster te maken van hun geschiedenis. De Vlaamse organisatie is een samenwerking van het departement Cultuur, Jeugd en Media, het agentschap Onroerend Erfgoed, FARO en Herita.

De Vlaamse overheid wil vooral bottom-up werken en de sector proberen te ondersteunen met een portaalsite voor activiteiten en met projectsubsidies. Daarnaast willen ze via de organisatie van een aantal netwerkmomenten het draagvlak voor de erfgoedzorg stimuleren en zetten ze in op samenwerking tussen de verschillende actoren.

Faro-conventie

Het erfgoedbeleid wordt getoetst aan de conventie van Faro (2005) over de bijdrage van het erfgoed aan de samenleving. De tekst is gebaseerd op het idee dat iedere mens het recht heeft om deel te nemen aan het culturele leven en daarom zowel recht heeft op kennis over als op betrokkenheid bij het erfgoed. De conventie nodigt uit om na denken over hoe we waarden toekennen aan erfgoed en hoe we erfgoed aanduiden en benoemen.

Het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed in 2018 is een uitgelezen kans om verder aan de slag te gaan met de conventie en de maatschappij als geheel weer meer betrekken bij de zorg voor en de omgang met het erfgoed in Vlaanderen. Door dit Erfgoedjaar mee in het teken te stellen van de conventie, kan het bijdragen aan een nieuw elan in de erfgoedwereld en daarbuiten.

Projecten

De focus van de projectsubsidies in Vlaanderen ligt op participatie en educatie. Met de projectsubsidies willen ze het draagvlak voor de zorg voor erfgoed verhogen, de samenwerking tussen diverse actoren bevorderen en de maatschappelijke dimensie van de erfgoedzorg stimuleren. De subsidie kan aangevraagd worden door erkende intergemeentelijke onroerenderfgoeddiensten, erkende onroerend-erfgoeddepots, onroerenderfgoedgemeenten, cultureelerfgoedcellen en regionale collectie beherende cultureelerfgoedorganisaties.

Label voor het Europees Erfgoedjaar

We doen een warme oproep naar de sector om activiteiten en evenementen te organiseren om het diverse erfgoed in Vlaanderen en Brussel te vieren. Erfgoedorganisaties en lokale besturen kunnen in hun programmering inhaken op het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed.

Grijp je kans om mensen aan te moedigen om het rijke en gevarieerde erfgoed van Europa te verkennen, om de unieke waarde van het erfgoed te vieren, te begrijpen en te beschermen, en om nadenken over de plaats die erfgoed in ons leven inneemt. Wil je in 2018 een breed en divers publiek betrekken bij je erfgoed? Past je activiteit binnen de doelstelling van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed? Vraag dan het label aan.

 

Wil je weten meer weten over de initiatieven die genomen worden in het kader van het Europees erfgoedjaar? Neem dan een kijkje op deze pagina of op de portaalsite van het erfgoedjaar.

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Beleid.