Ons Heem: themanummer ‘Sociale aspecten van de adel’

Inhoudstafel

(62) Ter inleiding: sociale aspecten van de adel, een uitgebreid studieterrein
H. Vannoppen

(64) Adel en ridderschap in het hertogdom Brabant van de 11de tot de 13de eeuw
E. Van Ermen

(74) De Belgische adel van de 16de tot de 18de eeuw
P. Janssens

(85) Een nieuwe heemkundige kijk op de adel in Vlaanderen
H. Vannoppen

(118) Graaf, rentmeester en dienstpersoneel. Zakelijke en vriendschappelijke relaties tussen Prosper Christyn graaf de Ribaucourt en zijn rentmeester August Walrave
E. Schepens

(132) De ridderschap of de ‘Ordo Equestre’ van Zuid-Brabant (1815-1830)
H. Vannoppen

(136) Pauselijke ridderorden en onderscheidingen. Een pauselijk ridder te Hakendover
L. Van Eeckhoudt

(141) Zuchten rondom het kasteel
J. De Vuyst

Bestellen en abonnementsinformatie

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Ons Heem.