Ons Heem: themanummer ‘Pro Memorie. Monumenten voor de Grote Oorlog’

Inhoudstafel

(174) Pro Memorie. Monumenten voor de Grote Oorlog
H. Van Royen

(179) Oorlogsmonumenten tussen kunst van de victorie en plaatsen van herinnering
D. Vanpée

(185) Oorlogsmonumenten in Midden-Brabant, een nieuwe benaderingswijze
H. Vannoppen

(198) Oorlogsmonumenten in de Denderstreek. Een aanzet tot inventarisatie
B. Van Langenhoven

(217) Monumenten opgericht op de ereperken voor Belgische soldaten gesneuveld tijdens Wereldoorlog 1914-1918 in de regio Brussel
C. Vandervelde

(220) Het officiële oorlogsmonument van de stad Mechelen, speelbal van belangen
P. De Greef

(233) Monumenten ter herinnering aan de Eerste Wereldoorlog in Congo
M. Wynants

(241) Passieve oorlogsstrijd met een lied
J. De Vuyst

Bestellen en abonnementsinformatie

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Ons Heem.