Ons Heem: themanummer ‘Historische en volkskundige aspecten van suiker’

Inhoudstafel

(146) Ter inleiding: suiker als genotsmiddel en economische stimulans
H. Van Royen

(148) Suikerbietenteelt en -verwerking in Vlaanderen (19de-20ste eeuw)
H. Van Royen

(157) Suikerbieten in Haspengouw
H. Vannoppen

(167) Crisis en bloei in de suikerindustrie
J. De Vuyst

Bestellen en abonnementsinformatie

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Ons Heem.