Ons Heem: themanummer ‘Abdijen en Landbouw’

Inhoudstafel

Abdijen en landbouw. Cisterciënzers en Premonstratenzers in de Zuidelijke Nederlanden

De hoeven van de Kempische Witherenabdijen

Het landbouwdomein van de abdij van Park-Heverlee

Aanplantingen van de St.-Bernardsabdij op haar domein te Zoersel (1725-1775)

Twee bouwkontrakten voor graanschuren van Averbode en Tongerlo in de 16de eeuw

Figuratieve kaarten. Een spiegel van de kloosterdomeinen

Abdij van Drongen

Drie geleerde Witheren, beoefenaars van de botanische en landbouwkundige wetenschappen (17de-18de eeuw)

Molensprokkeling

Domeinkaarten van Tongerlo, Averbode en Postel

Toponymische sprokkelingen uit het kartografisch materiaal in de Abdij van Tongerlo

Abdijsprokkelingen

Bestellen en abonnementsinformatie

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Ons Heem.