Ons Heem: themanummer ‘Papiergeschiedenis’

Inhoudstafel

(5) Nieuwe benadering van de ontluikende papierproductie in de Zuidelijke Nederlanden
I. Van Wegens

(12) Zestiende-eeuwse fundamenten ontdekt in de papiermolen Herisem te Alsemberg. Resultaten van een archeologische noodopgraving
J. de Gelas

(23) De ordonnantie van 16 januari 1703 op het zegelrecht. Een verkennende studie
J. Van der Auwera

(29) Het kortstondige bestaan van een papierwindmolen te Menen (1787-1792)
L. Denewet

(37) Het biljettenpapier van de Nationale Bank van België (1850-1940)
M. Danneel

(48) Midden-Brabant: exploratie en inventarisatie van de papiernijverheid in de Woluwevallei
H. Vannoppen

(60) Papier is verduldig. Fragmenten van papier in de volksmuziek
J. De Vuyst & I. Van Wegens

(63) Wegwijs in de literatuur over papier. Een bibliografie ter introductie
I. Van Wegens

Bestellen en abonnementsinformatie

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Ons Heem.