Ons Heem 1987 – nr. 1

Inhoudstafel

(2) Het ambachtshuis van de goud- en zilversmeden te Brussel
M. Van Averbeke

(6) 800 jaar Spermalie te Brugge
J.-L. Meulemeester

(12) Klompenmakers en Klompenhandel
A. Maes

(17) 29ste Landdag van het Verbond voor Heemkunde te Landen, 13-14 herfstmaand 1986
De opstelraad

(22) Naklanken over ‘Brood en gebak’
(29) Archeologische Berichten
(32) Van heem tot heem

(37) Jozef van Overstraeten (1896-1986), stichter van het Verbond voor Heemkunde
J. Gerits

Bestellen en abonnementsinformatie

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Ons Heem.