Ons Heem 1972 – nr. 5

Inhoudstafel

Aantekeningen over het recht om duiven te houden
T.J. Gerits

Enkele aantekeningen over duiventorens in de Nederlanden-in-Frankrijk
A. Lowyck

Verplaatsing van een duiventil in de 16de eeuw
T.J. Gerits

Onvolledige lijst der duiventorens
F. Sillis, T.J. Gerits, J. Weyns, R. Crois en A. Lowyck

Bibliografie en afbeelding
R. Crois en F. Sillis

Duivensprokkelingen
Van heem tot heem
Sprokkelingen
Tijdschriftenschouw 1970

Bestellen en abonnementsinformatie

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Ons Heem.