Onderwijs en erfgoed centraal in Tijd-Schrift

Het nieuwe lijvige nummer van Tijd-Schrift met als thema onderwijs, weerspiegelt de veelheid aan kansen die dit thema biedt voor onderzoek door lokale historici of erfgoedwerkers. Niet toevallig, want onderwijs heeft een aanzienlijke invloed op het leven van elk individu. In de artikels van dit nummer worden enkele facetten belicht waaruit de maatschappelijke impact van onderwijs zal blijken en hoe de maatschappij het onderwijs beïnvloedt.

De Franse socioloog Pierre Bourdieu beschreef in La Réproduction (1971) hoe de school ‘reproductie’ van de samenleving in de hand werkt en Michel Foucault beschreef in Surveiller et punir (1975) de disciplinerende kracht van het onderwijs op de leerlingen en bijgevolg de maatschappij. Aan de hand van diverse gebruiken en discours normaliseren scholen het gedrag van individuen. Dergelijke dominante reproductie- of normaliseringsmechanismen kunnen blootgelegd worden aan de hand van verschillende soorten documentair bronnenmateriaal dat terug te vinden is in de archieven van diverse onderwijsinstellingen en archieven.

Dit nummer van Tijd-Schrift plaatst de huidige onderwijshervormingen in een breder perspectief en biedt een waaier van diverse onderwijsvormen en -benaderingen doorheen de tijd, hoewel het onderwijs grotendeels een ‘moderne’ uitvinding is. De bijdragen worden weergegeven in een chronologische volgorde en gaan telkens dieper in op de aard van de bronnen en de mogelijkheden voor lokaal onderzoek. Laat je inspireren door de rijkdom van de vele geschiedenissen van het onderwijs en wie weet krijg je een kus van de juf en mag je straks een bank vooruit.

Meer informatie over Tijd-Schrift vind je op www.tijd-schrift.be. Nog geen abonnee of abonnement vernieuwen? Neem dan hier een kijkje!

Inhoudstafel

  • Eddy Put, Studiebeurzen in de vroegmoderne tijd. Cliëntelisme versus levenskansen
  • Matthias Meirlaen, Burgers vormen. Onderwijs en politiek in de Zuidelijke Nederlanden tijdens de omwentelingen van de late achttiende eeuw
  • Thomas Verbruggen, Thuisonderwijs voor de kinderen van de elite. Buitenlandse gouvernantes in Brussel en omstreken rond de eeuwwisseling
  • Pieter Verstraete en Marisa De Picker, Tussen droom en daad. De heropvoeding van de Belgische verminkte soldaten van de Groote Oorlog (1914-1921)
  • Tine Patteeuw, De kunstopleiding Art et Artisanat in het Mater Dei Instituut in Banneux
  • Sarah Van Ruyskensvelde, Een nieuwe tijd, een oude orde? Verleden, heden en toekomst in de verhandelingen van retoricaleerlingen van het Xaveriuscollege in Borgerhout (1940-1944)
  • Karel Van Nieuwenhuyse en Denise Bentrovato, Naoorlogse leerboeken geschiedenis als toegang tot de heersende populaire historische cultuur in scholen? Casus van het Belgisch-Congolese koloniale verleden
Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Tijd-Schrift.