Vorming

Heemkunde Vlaanderen biedt haar doelgroep telkens in het voor- en najaar nieuwe vormingen aan. Deze vorming kan gaan over regelgeving, inhoudelijk heemkundig/historisch onderzoek, vrijwilligersmanagement, archief en documentatie, beheer en ontsluiting van een lokale erfgoedcollectie of andere aspecten van de werking van een lokale erfgoedvereniging.

Vormingsaanbod najaar 2018

 

Proeven van het Rijksarchief. Workshops over minder bekende archiefbronnen.
Download de folder in pdf-formaat.
Ga naar de webpagina.

Erfgoedvrijwilligers gezocht?! Tips om vrijwilligers voor je erfgoedevenement te rekruteren en te motiveren.
Download de folder in pdf-formaat.
Ga naar de webpagina.

Eerste hulp bij GDPR voor lokale verenigingen
Download de folder in pdf-formaat.
Ga naar de webpagina.

Voorbije vormingen voorjaar 2018

Print Friendly, PDF & Email