Omgaan met oorlogserfgoed

Het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE) heeft een praktische handleiding gepubliceerd over het behoud en beheer van oorlogserfgoed. In de brochure ‘Omgaan met oorlogserfgoed’ wordt aandacht besteed aan de bouwkundige relicten van voorbije oorlogen in Vlaanderen. De tekst wil een leidraad zijn voor wat gedaan kan worden om bouwkundig oorlogserfgoed in kaart te brengen en in stand te houden. Er worden nuttige tips en suggesties gegeven met betrekking tot onderzoek, instandhouding, beheer en publieke ontsluiting van dit veelzijdige erfgoed.

Gemeentebesturen, maar ook privépersonen, tonen een toenemende bezorgdheid over het behoud en beheer van kwetsbare oorlogsrelicten. Het is echter niet altijd duidelijk welke rol ze kunnen spelen bij de instandhouding en kennisverspreiding ervan. Om tegemoet te komen aan de stijgende vraag naar praktische richtlijnen rond het beheer van dat kwetsbare erfgoed, werd de nieuwe handleiding gepubliceerd. Het VIOE wil zowel de persoonlijke als de culturele en toeristische belangstelling bevorderen, om een intense en interactieve erfgoedbeleving tot stand te brengen. Daarom wil het VIOE geïnteresseerden in hun rol als potentiële erfgoedbewaarder ondersteunen. De handleiding wil een ondersteuning en leidraad zijn om die complete erfgoedbeleving in de toekomst mogelijk te maken. Met praktische tips en suggesties over onderzoek, instandhouding, beheer en publieke ontsluiting kan de lezer aan de slag.

In het eerste deel wordt er stilgestaan bij het belang van verschillende soorten oorlogserfgoed (bunkers, schuilplaatsen, gedenkstenen en -platen, militaire graven op burgerlijke begraafplaatsen, barakken, observatieposten, stations enzovoort). Niet alleen stimuli voor kennisopbouw, maar ook het belang van onderhoud en de voorwaarden voor conservatie en restauratie worden concreet geformuleerd voor betrokkenen en geïnteresseerden. De daaropvolgende delen gaan specifieker in op het behoud en de ontsluiting van bunkers en schuilplaatsen, barakken en andere tijdelijke oorlogsconstructies, en tot slot oorlogsbegraafplaatsen en oorlogsgraven. Dat alles wordt aangevuld met een overzicht van contactadressen, wetgeving, premies, literatuur, websites en nog meer gedetailleerde informatie.

Praktisch: je kunt de handleiding bestellen (10 euro) of de digitale versie downloaden op vioe.be

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Publicaties.