Nieuwe website over landbouw en voeding tijdens de Eerste Wereldoorlog

Het departement Landbouw en Visserij, het Centrum Agrarische Geschiedenis  en het Interfacultair Centrum voor Agrarische Geschiedenis lanceerden de website www.boterbijdeviswo1.be. De website brengt de voedselsituatie tijdens de Groote Oorlog op de voorgrond. In oorlogstijden is de voedselproductie en -distributie immers zeer belangrijk.

Hoewel voedsel een basisbehoefte is, werd nog maar weinig onderzoek verricht over de voedselsituatie tijdens de Eerste Wereldoorlog. Meestal spitst het onderzoek zich toe op de militaire aspecten van de oorlog, maar hoe mensen aan voedsel raakten om te overleven, daar is weinig over bekend. De herdenking van 100 jaar Groote Oorlog werd aangegrepen om dit thema beter te belichten en de landbouwsector te stimuleren om hun agrarisch erfgoed meer in de kijker te zetten. De site vormt hierbij het ankerpunt van de door hen georganiseerde herdenkingsprojecten samen met diverse partners uit de landbouw-, platteland- en erfgoedsector.

Via verhalen en getuigenissen wordt de geschiedenis verteld van de landbouw en voeding tijdens en kort na de Eerste Wereldoorlog. De site geeft daarenboven een archievenoverzicht en uitgebreide bibliografie weer over dit onderwerp zodat de (amateur)onderzoeker zelf aan de slag kan. Gedigitaliseerd documentatiemateriaal, zoals oorlogskookboekjes, is eveneens via deze website ontsloten. Op regelmatige basis verschijnen nieuwe verhalen en documentatiemateriaal. Bovendien start vanaf april 2015 een gelijknamige expo doorheen heel Vlaanderen en Brussel.

 

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Publicaties.