Nieuwe website onroerend erfgoed

Het agentschap Ruimte en Erfgoed heeft alle informatie over onroerend erfgoed op www.ruimte-erfgoed.be in een nieuw kleedje gestoken. Veel belangrijker is echter de nieuwe informatie die Ruimte en Erfgoed online aanbiedt. Zo is het in de nieuwe databank beschermd erfgoed nu mogelijk alle beschermingsbesluiten sinds 1933 te raadplegen. Ook worden de waarden van het beschermde erfgoed beschreven. De databank heraldiek bevat naast privépersonen nu ook alle gemeentewapens en -vlaggen. En voor het eerst krijgt varend erfgoed de aandacht die het verdient.

Verder is een overzichtelijke lijst terug te vinden van alle formulieren die nodig zijn om een premies, vergunningen, fiscale attesten… aan te vragen. Ook het tijdschrift ‘Monumenten, Landschappen & Archeologie’ krijgt een prominente plaats.

Neem dus zeker de tijd om de website te bekijken: www.ruimte-erfgoed.be/onroerenderfgoed

Ruimte en Erfgoed is één van de agentschappen van de Vlaamse overheid die werken aan zorg voor het onroerend erfgoed. Voor een volledig overzicht van alle overheidsdiensten die zich hiermee bezighouden kan je nog steeds terecht op de oude vertrouwde koepelsite onroerenderfgoed.be.

Foto: Goed Te Beaulieu in Beveren-Leie (© Ruimte en Erfgoed)

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Websites.