Nieuwe studie over landboeken in graafschap Vlaanderen

In een nieuwe studie gaat Pieter Beyls dieper in op de ontstaansgeschiedenis van de landboeken in het graafschap Vlaanderen. Vanaf de late 16de eeuw werden in de meeste dorpen in het graafschap Vlaanderen alle percelen gemeten en beschreven voor fiscale doeleinden.

Dit resulteerde in honderden zogenaamde landboeken. Die bevatten een schat aan informatie voor de studie van landbouwgeschiedenis, sociaal-economische geschiedenis, landschapsgeschiedenis en toponymie. In de meeste gevallen waren ze ook voorzien van kaartmateriaal.

In het eerste deel wordt de institutionele, fiscale en juridische context geschetst waarin deze documenten tot stand kwamen. Bijzondere aandacht wordt geschonken aan de plaats van het landboek in de lokale fiscale administratie. Het tweede deel behandelt de archiefvorming van de landboekhouding. In het laatste deel wordt de specifieke terminologie toegelicht die vanaf de 16de tot de 18de eeuw werd gebruikt.

Deze publicatie is het resultaat van een samenwerkingsverband tussen het Algemeen Rijksarchief, Rijksarchief Gent en het provinciebestuur Oost-Vlaanderen. Het boek telt 248 pagina’s en is rijkelijk geïllustreerd. Bestellen kan via  rijksarchief.gent@arch.be (kostprijs: 15 euro + verzendingskosten)

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Publicaties.