Nieuwe coördinator voor Heemkunde Vlaanderen: Barbara Temmerman

Sinds 18 juli heeft Barbara Temmerman als nieuwe coördinator de ploeg van Heemkunde Vlaanderen vervoegd.

Barbara studeerde Kunstwetenschappen en Archeologie aan de VUB, gevolgd door een aggregatie.

Vanaf 2002 werkte ze bij de VUB aan een doctoraal proefschrift over het crematiegrafveld van het Limburgse Neerharen-Rekem, uit de late bronstijd-vroege ijzertijd, waarmee ze in 2007 promoveerde.

Vervolgens ging Barbara aan de slag bij KULeuven, bij de Doctoral School Biomedische Wetenschappen, om (internationale) doctorandi door hun doctoraatsstudies te begeleiden.

In 2010 volgde een terugkeer naar (levend) erfgoed bij de vzw Toerisme Vlaams-Brabant, waar Barbara als projectcoördinator verantwoordelijk was voor het toeristisch vermarkten van het Brabants trekpaard en daarna ook hoofd van de cel projecten werd. Na afloop van het project werd Barbara bij Toerisme Vlaams-Brabant regiocoördinator voor de toeristische regio Groene Gordel.

Naast de functie van coördinator, zal Barbara bij Heemkunde Vlaanderen ook een aantal consulententaken overnemen. Zo kan je bij haar terecht voor alle informatie rond regelgeving, beleidsaangelegenheden, subsidies en projectwerking.

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Werking.