Nieuw themanummer faro focust op jongeren en erfgoed

FARO publiceerde onlangs een nieuw nummer van faro | tijdschrift over cultureel erfgoed. Het nieuwe themanummer focust op het erfgoedaanbod voor jongeren en peilt naar de relatie tussen jongeren en erfgoed.

In een inleidend interview wijst Pedro De Bruyckere, pedagoog, onderzoeker en auteur van diverse publicaties over jongeren(cultuur), op de noodzaak om de drempels die jongeren zelf ervaren te leren kennen om ze zo weg te kunnen werken.

In een volgend artikel wordt een bondige situatieschets gegeven van de huidige relatie tussen erfgoededucatie en jongeren. Het artikel biedt antwoorden op vragen zoals ‘Wat is erfgoededucatie nu juist?’, ‘Welke evoluties maakt de sector door?’ en ‘Waarom mogen jongeren als doelgroep niet vergeten worden?’. In het artikel ‘Werken met jongeren in vrije tijd en erfgoed’ wordt op basis van een reeks recente succesvolle jongerenprojecten in erfgoedland de do’s en dont’s van werken met en voor jongeren op een rijtje gezet.

In een reeks van drie bijdragen gaat men in op de effecten van de onlangs door minister Schauvliege afgeschafte 1-euromaatregel. ‘Hoe nu verder?’ is de vraag die musea zich stellen. In deze context licht men kort het Jongbloed! project van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen toe.

Op basis van vier praktijkvoorbeelden, waaronder de werkgroep ‘Jongeren en Heemkunde’ van Heemkunde Vlaanderen, wordt in het artikel ‘Participatie in het kwadraat’ nagegaan hoe erfgoedinstellingen jongeren sterker bij hun werking kunnen betrekken door ze als vrijwilliger in te zetten. Tot slot gaat men in het laatste artikel in op het samenwerkingspotentieel tussen erfgoedsector en jeugdwerk.

Je kan heel het themanummer gratis online lezen op de website van FARO.

De werkgroep ‘Jongeren en Heemkunde’ van Heemkunde Vlaanderen publiceerde ook verschillende artikels met tips en goede voorbeelden over jongeren en heemkunde. Je kan deze artikels downloaden via de website.

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Publicaties.