Nieuw subsidiereglement voor erfgoeddepots in Limburg

De Limburgse provincieraad keurde een nieuw subsidiereglement goed. Dankzij het reglement worden duurzame oplossingen haalbaar om erfgoed door te geven aan volgende generaties. Investeringen voor erfgoeddepots, of in bredere zin voor de bewaring van erfgoed, komen in aanmerking voor een ondersteuning door de provincie.

De heemkundige kringen kijken als erfgoedbeheerders dus beter of zij via de provincie een deel van hun budget kunnen verkrijgen.

Subsidies zijn bijvoorbeeld mogelijk voor:
– het dichtmaken van ramen
– het plaatsen van nieuw meubilair
– het plaatsen van branddetectie en –blussers
– het omleiden van watervoerende buizen
– de aankoop van aangepast verpakkingsmateriaal (zuurvrije dozen, textielhoezen, opgevulde kapstokken, …)
– de aankoop van luchtbevochtigers of -ontvochtigers
– het behandelen van stukken die aangetast zijn door schimmels of insecten
– een haalbaarheidsstudie voor een gemeenschappelijk depot
– een stabiliteitsonderzoek
– …

Subsidieaanvragen voor kleine verbouwingswerken of nieuwe opbergmeubels moeten ingediend worden vóór 1 maart. Voor 2014 werd hiervoor een uitzondering gemaakt en dient alles uiterlijk op 1 september ingediend te zijn. Voor andere investeringen kan men op om het even welk moment zijn aanvraag indienen. De provinciale ondersteuning bedraagt maximaal 60% van de kosten, met een maximum van 30.000 euro.

Het volledige reglement en het aanvraagformulier zijn beschikbaar op www.limburg.be/subsidies.
Voor begeleiding bij een aanvraag en advies over depotinrichting: Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed, Tine Hermans, 011 23 75 84, tine.hermans@limburg.be.

Afbeelding: Provinciale Bibliotheek Limburg

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Beleid.