Minder geriefelijke huizen van hout en leem getimmerd: schrijven over wonen en werken in de Limburgse gemeenten in 1842 en 1843

Ruim een jaar geleden verzamelden een veertigtal hoofdzakelijk Limburgse heemkundigen in het Rijksarchief te Hasselt om er zich in een workshop van vier donderdagavonden op rij te buigen over wat in Hasselt bekendstaat als de “processenverbaal van afpaling”. Het gaat om een archiefbestand dat afkomstig is van de gewestelijke directie van de administratie van het kadaster, en dat bestaat uit dossiers die in de jaren 1842-1843 werden samengesteld met het oog op het vaststellen van het belastbaar inkomen van het onroerend goed in elke gemeente in Limburg. Naargelang het kanton waarin de gemeente ligt, werd het dossier in 1842 of 1843 afgerond. In 1974 werden de voornaamste cijfergegevens uit deze dossiers uitgegeven in een tweedelig boekwerk.

Lees het artikel (pdf)

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Bladwijzer - Onderzoek.