Migrantenerfgoed

In het kader van het project ‘Stafkaart van het migrantenmiddenveld en zijn erfgoed in Vlaanderen (1830-1990)’ hebben KADOC en Amsab-ISG de nieuwe website www.migrantenerfgoed.be gelanceerd.

In november 2008 startten KADOC en Amsab-ISG een FWO-onderzoeksproject dat resulteerde in een verkennend repertorium van historische en actuele migrantenorganisaties en hun documentaire erfgoedgehelen in de regio’s Gent, Antwerpen en Genk. In januari 2010 kon dat initiatief worden voortgezet dankzij de steun van de Vlaamse overheid. Het project is sindsdien operationeel over heel Vlaanderen en Brussel, met een uitbreiding van de doelstellingen.

In het kader van die uitbreiding werd in de eerste jaarhelft van 2010 gewerkt aan de uitbouw van de projectgerelateerde website www.migrantenerfgoed.be. De website is dynamisch opgevat en zal naarmate het project vordert, worden aangevuld en uitgebreid met onder meer een beeldenbank. Daarnaast bevat de website een vademecum dat op een laagdrempelige en praktijkgerichte wijze de basisbeginselen rond archiefzorg bespreekt. Deze handleiding dient als ondersteuning voor organisaties die zelf aan de slag willen gaan en de eerste stappen willen zetten naar het veiligstellen van hun erfgoedgehelen.

In het najaar zullen KADOC en Amsab-ISG in nauwe samenwerking met partners uit het middenveld verschillende expertiseseminaries opzetten over erfgoedzorg. Zo organiseert het Minderhedenforum op 30 oktober 2010 een Open Forumdag. Daar verzorgen de projectmedewerkers een praktijkgericht en interactief vormingsmoment over zorg en beheer van erfgoed. Over dat expertiseseminarie alsook over andere workshops en studiedagen zal uitvoerig worden gerapporteerd via de website.

Daar kan ook de ODIS-databank worden geconsulteerd, de webdatabase waarin de geregistreerde migrantenorganisaties en hun erfgoed contextueel werden ontsloten. In het najaar zal op de website een afzonderlijke cataloog worden aangemaakt die de resultaten van de projectwerkzaamheden afzonderlijk bevraagt.

Bezoek www.migrantenerfgoed.be of schrijf je in voor de Open Forumdag op 30 oktober in Genk.

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Websites.