Maria door Vlaanderen gedragen

Heemkunde Vlaanderen is een van de partners in het project ‘Maria door Vlaanderen gedragen’. Voor de twee grote toonmomenten van het project, die plaatsvonden in Boom, was er een grote publieke belangstelling. De overzichtstentoonstelling en de Mariale Jubeltocht met 43 Mariabeelden kregen respectievelijk 2.000 bezoekers en 8.000 toeschouwers over de vloer. Ondertussen is de verkoop van het boek met cd (een éénmalige uitgave in eigen beheer) een enorm succes.

Het project ‘Maria door Vlaanderen gedragen’
Met het project ‘Maria door Vlaanderen gedragen’ inventariseren de initiatiefnemers de historische gegevens en achtergrondinformatie over de Mariabeelden en die plechtigheden waarbij Maria door Vlaanderen wordt gedragen in gebedstochten, ommegangen, processies en stoeten. Enerzijds zijn er de plechtigheden waarbij de toeschouwers even stilstaan bij de betekenis van de geëvoceerde taferelen en de figuur van Maria. Anderzijds zijn er de talrijke gebedstochten en kaarskensprocessies waarin de gelovigen mee opstappen achter het Mariabeeld en zo actief hun persoonlijke intenties uiten in gebed en samenzang.

Het boek ‘Maria door Vlaanderen gedragen’
In het boek brengt de auteur dit cultureel (im)materieel religieus erfgoed uitgebreid onder de aandacht. Het met uniek fotomateriaal geïllustreerde naslagwerk biedt uitgebreid informatie over de nog bestaande Mariaverering, folklore en tradities in Vlaanderen. In de beschrijvingen van de Mariabeelden en de verslagen van de plechtigheden bundelt de auteur de verzamelde historische gegevens en achtergrondinformatie van deze uitingen van volksdevotie rond Maria. De bestaande lokale Mariagebeden en de kalender van de plechtigheden zijn beide in een afzonderlijke katern opgenomen achteraan in het boek.

De cd ‘Maria door Vlaanderen gedragen’ biedt drie soorten van Marialiederen: twee alom gekende, tien bestaande lokale en twee nieuwe, speciaal voor dit project gecomponeerde liederen.

Het boek met de cd kost € 52 ( € 45 + € 7 verzendingskosten) bij aflevering op jouw adres. Bestellen kan via de website www.mariadoorvlaanderen.be. Een voorsmaakje van het boek vind je in deze presentatie van de inhoud en lay-out van het boek (pdf).

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Publicaties.