Marcel Gielis uit Turnhout wint het Jozef Weyns-eremerk 2018

Tijdens de Heemdag op zaterdag 6 oktober, de jaarlijkse studie- en ontmoetingsdag van Heemkunde Vlaanderen, werd het Jozef Weyns-eremerk uitgereikt. Deze hoogste Vlaamse erkenning op heemkundig gebied ging naar Marcel Gielis uit Turnhout, voor zijn jarenlange inzet voor heemkunde.

Het Jozef Weyns-eremerk werd in 1984 ingesteld als eerbetoon aan dr. Jozef Weyns, eerste conservator van het Openluchtmuseum Bokrijk en vierde nationaal voorzitter van het toenmalige Verbond voor Heemkunde. Het wordt uitgereikt aan iemand die zich op het vlak van de heemkunde uitzonderlijk verdienstelijk heeft gemaakt. Het 35ste eremerk ging dit jaar naar de eminente heemkundige Marcel Gielis, die in 1978 mee aan de wieg stond van de Heemkunde- en Erfgoedvereniging Nicolaus Poppelius van Ravels en onder meer als professor en docent verbonden was aan de universiteiten van Tilburg en Leuven.

‘Naast zijn drukke professionele en academische bezigheden heeft Marcel Gielis het ook klaargespeeld om op het vlak van heemkunde en lokale geschiedenis eveneens een belangrijke bijdrage te leveren’, zegt Fons Dierickx, voorzitter van Heemkunde Vlaanderen. ‘Hij is bestuurslid van verschillende verenigingen en redactielid van diverse tijdschriften. Zijn grote verdienste ligt dan ook in het feit dat hij een brug weet te slaan tussen de academische wereld enerzijds en de erfgoedwerkers en vrijetijdshistorici anderzijds. Hij is de belichaming van de steeds groter wordende groep academici die de meerwaarde van lokaal onderzoek en heemkundige werking van onze kringen inziet.’

Het eremerk werd plechtig uitgereikt tijdens de Heemdag in Kontich. Het bestaat uit een kalligrafisch verzorgde oorkonde, getekend door mevrouw Christine Cools-Mattheus uit Putte, en een mooi kunstwerk speciaal voor deze gelegenheid gecreëerd. Net zoals vorig jaar vroeg Heemkunde Vlaanderen aan de kunstsmid Michel Mouton om het Weyns-eremerk te maken. Michel Mouton is de drijvende kracht achter de vzw IJzer en Vuur, die zich tot doel stelt het ambacht van het smeden nieuw leven in te blazen. Door de opdracht aan deze vzw toe te wijzen, dragen we ook bij tot het levendig en actueel houden van het immaterieel en materieel patrimonium dat met dit aloude ambacht is verbonden.

Aan de Heemdag namen meer dan 150 heemkundigen van over heel Vlaanderen deel. Het centrale thema was de vrouwelijke kant van de geschiedschrijving. Onder meer de rol van vrouwenorganisaties in de emancipatie van vrouwen en het verhaal van een moedige vrouw in de Eerste Wereldoorlog kwamen aan bod. In de namiddag stonden verschillende bezoeken en wandelingen op het programma.

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Evenementen.