Maak je collectie bekend in Europa via Archiefbank Vlaanderen

In Europese sferen groeit sinds 2009 het Archives Portal Europe (APE). Twaalf nationale archieven bouwden het portaal dat de Europese burger online toegang verschaft tot informatie over het archiefmateriaal van verschillende Europese landen, plus informatie over archiefinstellingen verspreid over het hele continent.

Je vindt er een overzicht van archieven met een beschrijving per archiefbestand en soms de volledige inventaris van het bestand, als die bestaat. APE werkt ook samen met Europeana, waarin gedigitaliseerde stukken te zien zijn, om archiefmateriaal beter doorzoekbaar te maken. Op dit ogenblik bevat het portaal, wat België betreft, circa 23.500 archieftoegangen en 6,5 miljoen archiefbeschrijvingen afkomstig van de rijksarchieven.

Vanaf 2016 zal het mogelijk zijn om via Archiefbank Vlaanderen de beschrijving van jouw archief of collectie toe te voegen in het Archives Portal Europe. Wat moet je hiervoor doen? Geef de beschrijving van jouw archiefbestanden en collecties door via het aanmeldingsformulier op de website van Archiefbank (één formulier invullen per bestand of collectie).

Daarna zullen we vragen om een overeenkomst te ondertekenen die de overdracht van gegevens uit Archiefbank naar APE regelt. Wie zijn collectie eerder al registreerde in Archiefbank Vlaanderen kreeg deze overeenkomst reeds opgestuurd. De beschrijvingen zullen zichtbaar zijn in het Europese archiefportaal vanaf 2017.

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Internationaal.