Luc Van Driessche krijgt Jozef Weyns-eremerk

Tijdens de Heemdag werd naar jaarlijkse gewoonte het Jozef Weyns-eremerk uitgereikt. Dit jaar viel die eer te beurt aan Luc Van Driessche uit Wieze, voor zijn jarenlange inzet voor heemkunde.

Van Driessche is sinds 1991 redactiesecretaris van de Oudheidkundige Kring van Wieze, waar hij vorig jaar ook voorzitter werd. ‘Hiermee willen we hem bedanken voor zijn jarenlange inzet voor het heemkundig veld in Vlaanderen’, motiveerde Fons Dierickx, voorzitter van Heemkunde, de keuze. ‘Voor de Oudheidkundige Kring van Wieze publiceerde hij al in elk van de 72 verschenen nummers en er werden ook al meerdere boeken en tentoonstellingen op zijn initiatief uitgegeven en georganiseerd.’

‘Bovendien is hij in heel Oost-Vlaanderen gekend. Al vele jaren doorkruist hij de provincie tijdens zijn vakantie om er de vele gebouwen en relicten te fotograferen die door Heemkunde Oost-Vlaanderen met de titel ‘geslaagde restauratie‘ worden bekroond. In 2002 was hij ook één van de bezielers van Heemkunde Vlaanderen en voor deze steun en samenwerking zijn wij hem nog steeds erkentelijk.’

Het Jozef Weyns-eremerk werd in 1984 ingesteld als eerbetoon aan dr. Jozef Weyns, eerste conservator van het Openluchtmuseum Bokrijk en vierde nationaal voorzitter van het toenmalige Verbond voor Heemkunde. Het wordt uitgereikt aan iemand die zich op het vlak van de heemkunde uitzonderlijk verdienstelijk heeft gemaakt.

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Werking.