Lokaal verkiezingsmateriaal in heemkundig onderzoek

Liberale verkiezingspropaganda in het Liberaal Archief/Liberas

Kim Descheemaeker

Het Liberaal Archief/Liberas bewaart liberaal verkiezingsmateriaal waarvan de oudste stukken, een verzameling Gentse verkiezingspamfletten, uit 1839 dateren. Vanaf de Tweede Wereldoorlog kan de verzameling als representatief voor de kiesstrijd in Vlaanderen worden beschouwd. Tot het materiaal behoren kiesliederen, spotprenten, pamfletten, lijsten met de kandidaten, kiesbrieven, affiches enzovoort. Zowel tekstueel als visueel heeft deze collectie heel wat te bieden voor de lokale onderzoeker. Zeker in combinatie met ander bronnenmateriaal, zoals archieven van plaatselijke partijafdelingen, kan deze verkiezingspropaganda inzichten leveren in de geschiedenis van de eigen gemeente.

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Artikels Tijd-Schrift.