Lokaal erfgoed op maat van kinderen?!

Lessenreeks erfgoededucatie – 1, 8 en 15 december (Zutendaal)

Deze cursus richt zich op lokale erfgoedmedewerkers om hen op een laagdrempelige manier in te leiden in erfgoededucatie voor de lagere scholen. Hoe maak je je lokale erfgoedcollectie aantrekkelijk voor de basisscholen? Waarmee moet je rekening houden bij het ontwikkelen van een uitdagend en aantrekkelijk aanbod voor kinderen uit de basisschool? Welke verschillende stadia in de ontwikkeling van een kind zijn hierbij belangrijk? Met welke didactische principes moet ik rekening houden? Hoe kan ik inspelen op wat de kinderen op school leren? Hoe leren kinderen in een erfgoedomgeving? Hoe ga je praktisch te werk? Hoe doen andere lokale erfgoedbeheerders dit? Verspreid over drie cursusavonden word je ingewijd in deze materie. In deze lessenreeks leer je de theorie ook direct in de praktijk toe te passen.

De cursus is er voor iedereen die lokaal erfgoed verzamelt of bestudeert (heemkundige kringen, lokale musea, lokale archief- en documentatiecentra, particulieren met een erfgoedcollectie en individueel geïnteresseerden).

Spreker: Sven De Martelaere, lector erfgoededucatie aan de Arteveldehogeschool

Locatie en data

Dit najaar zijn we te gast in Limburg, maar in 2011 wordt de cursus herhaald in de andere provincies. De cursusreeks vindt plaats in Zutendaal in samenwerking met de Geschied- en Heemkundige Kring van Zutendaal, telkens van 19u30 tot 22u30 in het auditorium van De Lieteberg (Zuurbroekstraat 16, 3690 Zutendaal). Een ruimere parking is te vinden op 200 m van de Lieteberg aan de Stalkerweg: volg de aanwijzingen naar het Blotevoetenpad.

  • woe 1 december 2010: Inleiding – De ontwikkeling van het kind en didactische principes

    In deze les bieden we je voldoende bagage aan zodat je een didactisch aanbod kunt ontwikkelen voor een doelgroep in het lager onderwijs. We geven je tips mee hoe je erin kunt slagen om je aanbod te laten beklijven bij kinderen.

  • woe 8 december 2010: Het lager onderwijs met zijn structuren, leerplannen en eindtermen

    Na deze les weet je wat eindtermen en leerplannen zijn. Je krijgt tips om je educatief aanbod te laten aansluiten bij de beoogde leerplandoelen. We bekijken hoe je samen met een school je erfgoedschatten tot in de school kunt brengen.

  • woe 15 december 2010: Het kind in de erfgoedomgeving

    Hoe bied je aan leerlingen een krachtige leeromgeving aan zodat ze vanuit hun natuurlijke exploratiedrang de wereld ontdekken? We staan in de sessie even stil bij de wijze waarop je klassen kunt ontvangen in je erfgoedorganisatie zodat je verhaal een blijvende meerwaarde biedt.

Inschrijven?

Inschrijven kan via onderstaand inschrijvingsformulier, door een e-mail te sturen naar Daphné Maes, of telefonisch op het nummer 015/20.51.74. Deelname kost 6 euro voor de volledige reeks of 3 euro per les. Het is aan te raden de volledige reeks te volgen omdat er voortgebouwd wordt op de vorige lessen. Inschrijven is verplicht. Bij het inschrijvingsgeld hoort cursusmateriaal en een drankje. Na bevestiging van je inschrijving mag je het bedrag overschrijven op 068-2218590-33 met als vermelding ‘Lessenreeks erfgoededucatie’.

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Vorming.