Lokaal cultuurbeleid na de ommezwaai

De verkiezingskoorts in steden en gemeenten stijgt stilaan. In oktober 2012 trekken miljoenen inwoners naar het stemhokje om er hun politieke voorkeur te uiten. Dit alles tegen de achtergrond van een veranderende bestuurlijke context. Steden en gemeenten zullen in de toekomst namelijk autonomer kunnen beslissen over de accenten in hun gemeentelijk beleid. Wie ‘cultuur’ hoog op de agenda wil houden, zal zich nu meer dan ooit kenbaar moeten maken en input geven voor het wenselijk beleid. Daarom organiseren het Forum voor Amateurkunsten, FOV en FARO de komende weken een reeks inspirerende studiedagen in elk van de vijf provincies. Deze studiedagen zijn zeker ook interessant voor de heemkundige sector!

Over de inhoud:

 • De gedeputeerde geeft toelichting bij het gevoerde cultuurbeleid in de provincie.
 • De Vlaamse overheid geeft duiding over de stand van zaken Lokaal Cultuurbeleid (onder voorbehoud).
 • FOV, FARO en het Forum voor Amateurkunsten zoomen in op 10 manieren waarop het lokale beleid en het culturele middenveld elkaar kunnen versterken. Ze proberen geen open deuren in te trappen maar heel concrete input te geven.
 • Tussendoor wordt een beeld geschetst van de verenigingen, bewegingen en vormingplussen, amateurkunstenaars en erfgoedverenigingen. Aan de hand van filmpjes worden enkele clichés ontkracht zoals ‘deze sectoren richten zich enkel op oude, blanke mannen’ en ‘deze vrijetijdsbestedingen zijn intussen passé’.
 • De ruime middagpauze biedt gelegenheid om even te netwerken.
 • In de namiddag staan vier parallelsessies op het programma. In deze sessies probeert men tot concrete plannen en ideëen te komen om cultuur voor de verkiezingen stevig op de lokale agenda te plaatsen.
 • Een interactief paneldebat met bekende politieke kopstukken en lokale afgevaardigden brengt nog wat extra leven in de brouwerij.
 • Er wordt afgesloten met een terugblik op de dag en een receptie aangeboden door de provincie.

Waar en wanneer?

 • Gent (Vooruit) op 31 januari 2012
 • Leuven (Provinciehuis) op 7 februari 2012
 • Antwerpen (Provinciehuis) op 9 februari 2012
 • Brugge (Provinciehuis) op 29 februari 2012
 • Hasselt (Provinciehuis) op 22 maart 2012

Meer informatie en het volledige programma vind je op amateurkunsten.be. Via deze website kan je je ook inschrijven voor de studiedagen.

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Studiedagen.