Limburg heeft nieuw subsidiereglement voor klein historisch erfgoed

De provincieraad van Limburg keurde onlangs het nieuwe subsidiereglement voor het onderhoud en de instandhouding van waardevol, niet-beschermd klein historisch erfgoed goed. Zowel publiekrechtelijke als private eigenaar en/of beheerders kunnen een aanvraag indien om hun waardevol erfgoed beter te beschermen, in stand te houden en te ontsluiten.

‘Kleine relicten vertellen vaak mooie verhalen, doorgegeven van generatie op generatie. Bij het verdwijnen van deze landschapselementen zou ook een stuk Limburgse geschiedenis onherroepelijk verdwijnen. Vanwege die reden, stelt de provincie Limburg nu meer middelen ter beschikking om dit waardevolle erfgoed in stand te houden en optimaal te bewaren voor volgende generaties’, zegt gedeputeerde van Erfgoed Igor Philtjens.

De focus ligt voorlopig op niet-beschermd, waardevol klein historisch erfgoed met een (verdwenen) publieke functie die mee het karakter van een stad of dorp hebben bepaald, in het bijzonder: kapellen, kiosken, perrons en schandpalen, waterpompen, water- en bronputten.

Meer informatie op de website van de provincie Limburg.

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Varia.