Lidmaatschap van de burgermaatschappij

Een breed spectrum aan historische bronnen

Martijn Vandenbroucke

Vakbonden zijn, in grote lijnen, democratische organisaties met vrij gekozen leiders en beleid bepaald door lidmaatschap. Ze verlenen zichzelf individuele waardigheid niet in enkel in hun doelen, maar ook in hun methodes. We hebben geen beter voorbeeld dan wat waardig is om te worden nagebootst dan de werking van een goede vakbond.

Zolang er ledenorganisaties zijn, zijn er ook ledenlijsten. Al bestaat er geen duidelijke definitie van een ledenorganisatie, je kan haar omschrijven als een samenwerkingsverband tussen twee of meer personen dat enkel bestaat dankzij de gratie van zijn leden. Vakbonden, (de meeste) consumentenorganisaties, zorgverenigingen, partijen, coöperaties, enzovoort zijn allen ledenorganisaties.
Met het oog op de democratische werking van dit soort organisatie is het uiteraard noodzakelijk goed te documenteren wie effectief lid is. Op die manier kan ze een schat aan informatie verzamelen over haar leden, hun ideologische of maatschappelijke overtuigingen en over de sociale groepen waar elk lid afzonderlijk in frequenteert. Voor het bestuderen van de geschiedenis van je familie zijn deze ledenlijsten dan ook bijzonder interessante bronnen.

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Artikels Tijd-Schrift.