Koplopers gezocht II. Leren organiseren en coördineren in heemkundige kringen

In 2006 organiseerde Heemkunde Vlaanderen vzw voor alle bestuursleden van heemkundige kringen in Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werkwinkels en cursussen om een antwoord te geven op de volgende vragen:
Hoe zorg je voor opvolging? Hoe zorg je ervoor dat iedere medewerker gemotiveerd blijft? Is er nog een toekomst voor je heemkring? Hoe voer je een goed vrijwilligersbeleid? Hoe verbeter je het imago van je heemkring? Hoe leid je een vergadering?

Op vraag van de deelnemers van de rondetafelgesprekken van het project ‘Koplopers gezocht. Leiderschap groeit in heemkundige kringen!’ (april 2005) organiseerde Heemkunde Vlaanderen vzw immers extra sessies met tips en ervaringsuitwisseling i.v.m. organiseren, coördineren en leiding geven binnen het bestuur van een heemkring. Dit thema werd in het vervolgproject grondiger aangepakt.

Allereerst werden er provinciale werkwinkels georganiseerd in mei en juni 2006. Enkele panelleden en deelnemers van de vorige editie hadden hun kennis en ervaringen op die gebieden samen verder ontwikkeld onder begeleiding van Kwasimodo vzw. De koplopers zijn zelf bestuurslid bij een heemkundige kring. Op iedere provinciale ontmoeting waren er telkens drie werkwinkels voorzien waar de koplopers vorming gaven. In de werkwinkel ‘rekrutering van bestuursleden’ ging men na hoe men op een effectieve manier actieve leden kan werven voor de eigen heemkundige kring. Bij de werkwinkel ‘medewerkersbeleid’ werd gewerkt rond het motiveren van de actieve leden, maar ook rond een taakverdeling op maat van de eigen heemkring. Tijdens de werkwinkel ‘visieontwikkeling’ werd ingegaan op het nut van een visie en missie voor een heemkring. Net als bij de andere werkwinkels krijgen de deelnemers uitleg over de te nemen stappen om dit in de praktijk te ontwikkelen. De deelnemers kregen ook telkens praktische tips en voorbeelden. Er werd tevens voldoende tijd voorzien voor ervaringsuitwisseling. De werkwinkels werden telkens in de vijf provincies op een ander moment georganiseerd.

In het najaar 2006 werden vervolgens nog een aantal praktische cursussen gegeven door Kwasimodo waarbij men vooral inspeelde op de ontbrekende leiderschapskwaliteiten die uit de bevraging van heemkringen naar voor waren gekomen. Deze cursussen werden in Gent en Leuven georganiseerd op een dinsdag- of donderdagavond. Een eerste avond werd nader ingegaan op de vrijwilligerswerking van een heemkring: welke soorten vrijwilligers zijn er, hoe onthaal je vrijwilligers, welk beleid moet men voeren naar de vrijwilligers toe, … De tweede avond werd de externe communicatie van de vereniging aangepakt: hoe komt men tot een goed imago voor de heemkring, welke communicatiekanalen kan men benutten om in de aandacht te komen, welke zaken moet men ontwikkelen om een goede marketing te hebben, … Tijdens de derde cursusavond ging men dieper in op de interne communicatie in een heemkring: vergadertechnieken, hoe spreekt men mensen aan, …

De cursussen ‘Leren organiseren en coördineren in heemkundige kringen. Koplopers gezocht II’ werden georganiseerd door Heemkunde Vlaanderen vzw, met medewerking van Kwasimodo vzw. Dit initiatief werd o.a. mogelijk gemaakt dankzij de logistieke steun van de provincie Vlaams-Brabant, de KANTL en het stadsbestuur van Izegem.

Als afsluiter van het project ‘Leren organiseren en coördineren in heemkundige kringen. Koplopers gezocht II’ werden alle tips en methodes die leiden tot een goed werkend bestuur binnen een heemkring verzameld in een receptenboekje (pdf). Dit boekje werd als bijlage in de Binnenkrant van Heemkunde Vlaanderen vzw gepubliceerd.

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Projecten.