Klompen en klonen

Op vrijdag 19 maart gooide het Klompenmuseum in Laakdal (prov. Antwerpen) de deuren open om een nieuwe erfgoedgids ‘Klompen en klonen, blokken en holen. Klompenambacht in de Kempen’ te presenteren. Maar liefst honderd vijfendertig genodigden kwamen – al dan niet op klompen – samen met gedeputeerde Ludo Helsen en de medewerkers van het museum om dit bijna vergeten ambacht opnieuw onder de aandacht te brengen. Voor vele mensen is de klomp vandaag verworden tot een roerloos decoratief voorwerp, een stille getuige van een armer en harder leven. In een zeldzaam geval wordt hij nog gedragen bij het tuinieren, naar aanleiding van een folkloristisch feest of in een specifieke werksituatie. Het klepperende geluid van klompen op de kasseien is verstomd, enkel in het museum of in de film laten ze nog van zich horen.

Auteur Luc Verachtert is autodidact inzake heemkunde, ambachten en oude technieken. De laatste dertig jaar volgde hij voortdurend cursussen rond manuale vaardigheden en scherpte hij zijn kennis aan door musea te bezoeken en zijn uitgebreide bibliotheek te bestuderen. Hiernaast sprak hij met Kempenaren die de klompenmakerij van dichtbij beleefden. Het klompenambacht kent voor hem geen geheimen meer. In de 100 pagina’s tellende gids beschrijft hij de geschiedenis van de klomp in België en Europa en legt hij uit hoe een klomp zowel machinaal als handmatig geboren wordt. Aangevuld met mooie foto’s, liedjesteksten en grappige affiches vormt dit boekje een leuk naslagwerk voor iedereen die meer wil weten over het heden en het verleden van de klomp.

De gids wil meer zijn dan een boek vol nostalgische plaatjes en verhalen, maar wil bewust aandacht besteden aan dit zogenaamd ‘volkse’ schoeisel, erfgoed bij uitstek waar mondelinge geschiedenis, volksgebruik en roerend erfgoed bij elkaar komen. Het boek is een hommage aan de doorgaans stille ambachtsmannen die in deze pagina’s hun verhalen voor het nageslacht opgetekend zien.

Aan de publicatie werd ook meegewerkt door de verschillende heemkundige kringen en heemmusea uit de regio (Deurne, Keerbergen, Mol, Putte, Rijmenam, Schoten).

Deze publicatie is de elfde in de reeks Erfgoedgidsen, uitgegeven door de dienst Erfgoed van het provinciebestuur Antwerpen in samenwerking met Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen. Deze publicatie kan besteld worden op www.provant.be.

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Publicaties.