Kinderen in bezet gebied

Erfgoedcel TERF en de provincie West-Vlaanderen hebben een nieuw lespakket samengesteld rond de Eerste Wereldoorlog. Het pakket focust op het leven van kinderen in bezet gebied. Zo wordt de ‘andere kant’ van het verhaal in beeld gebracht. Ook de heemkringen Karel van de Poele (Lichtervelde) en Ten Mandere (Izegem) werkten mee aan het pakket.

Het lespakket ‘Kinderen in bezet gebied’ is bedoeld voor leerkrachten van het vijfde en zesde leerjaar. Allerlei boeiende opdrachten, tips, foto’s, getuigenissen… zijn in een website opgenomen om op een creatieve manier in de klas aan de slag te gaan.

De lesinhoud bestaat uit twee delen. Het eerste deel focust op de impact van de oorlog op het dagelijkse leven van de kinderen: school, honger, rantsoenen, spelen, helpen thuis, omgaan met Duitse militairen die in je huis wonen of je klaslokaal inpalmen, vluchten naar een onbekende plaats, je vader verliezen, gewonde soldaten zien… maar ook: kattenkwaad uithalen of bedelen om chocolade bij de soldaten.

In het tweede luik gaan de lesbrieven dieper in op de sporen van de oorlog die je nu nog ziet in de omgeving: begraafplaatsen, monumenten, bunkers… Een inleidend deel maakt de kinderen attent op monumenten en leert hen die monumenten te ‘lezen’. Bij dit luik horen lesbrieven voor excursies naar de begraafplaatsen van Hooglede en Roeselare.

www.kindereninbezetgebied.be

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Websites.