Kerk her(be)stemmen

Op 18 november 2010 wordt aan de Provinciale Hogeschool Limburg (PHL) in Hasselt het symposium ‘Kerk her(be)stemmen’ georganiseerd. Het symposium focust enkel op de herbestemming van (niet-beschermde) parochiekerken, gebouwen dus die bij wet publiek domein zijn. Eigenaar van de parochiekerk is doorgaans ofwel de stad of de gemeente, ofwel de kerkfabriek. Ingrijpender nog dan het financieel-juridische is het sociaal-culturele probleem met zijn diverse aspecten, van het zuiver kerkelijke gebruik over het gemeenschapsaspect tot de architectuur.

In de voormiddag belicht cultuurfilosoof Sylvain De Bleeckere vanuit een conviviaal perspectief de betekenisverschuiving van het cluster religie, zingeving en kerkgebouw. Daarna behandelt de architectonderzoeker Roel De Ridder het concrete gebruik van de parochiekerk. Daarbij ontwikkelt hij de ‘conviviale’ hypothese. Die hypothese benadert het kerkgebouw als drager van verschillende betekenissen die relevant zijn voor de samenleving. In dat kader onderzoekt De Ridder de architecturale potenties van de (niet-beschermde) parochiekerk. Vervolgens reageert een panel van vijf specialisten uit evenveel aan het kerkgebouw gerelateerde domeinen onder leiding van Hans Geybels op de voorgestelde hypothese, ontwikkeld in de eerste twee lezingen. Minister Geert Bourgeois sluit de eerste sessie af.

In de namiddag belichten twee buitenlandse deskundigen het thema. Kees Doevendans, voorzitter van de Werkgroep Kerkenbouw van de Protestantse Kerk in Nederland, benadert kritisch recente voorbeelden van herbestemming van religieus erfgoed in Nederland. Christopher Wakeling spreekt als voorzitter van het Places of Worship Forum (UK) over de gezamenlijke inspanningen van Kerk en staat in het Verenigd Koninkrijk.

Alle praktische informatie vind je in deze folder (pdf). Inschrijven kan via de website van de PHL.

Print Friendly, PDF & Email
Geplaatst in Studiedagen.